Okinawa plan

På Okinawa lever en av världens äldsta och friskaste befolkning. Vad kan vi lära av dem?

Forskning, vetenskap och teorier i all ära – låt oss ta en titt på dem som har lyckats bäst i världen med att leva länge och förbli friska. Det för oss till den japanska ögruppen Okinawa där vi hittar världens dokumenterat äldsta och friskaste befolkning. Deras ålder har styrkts genom födelsebevis och deras friskhet har styrkts genom västerländska vetenskapliga tester och provtagningar. Studierna har pågått under 25 års tid och har genomförts av de amerikanska läkarna Bradley J. Willox och D. Craig Willox tillsammans med den japanska läkaren Makoto Suzuki.

De har i sina studier kunnat visa att de äldre människorna på Okinawa har, jämfört med västerlänningar:

 • väsentligt mycket renare och starkare artärer
 • låga kolesterolvärden
 • låga homocysteinnivåer
 • starkt skelett
 • skarpt sinne, bra minne
 • normal kroppsvikt utan överflödigt kroppsfett
 • låga stressnivåer

Sammantaget reducerar detta risken rejält för våra så kallade livsstilssjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, cancer, diabetes, benfrakturer och alzheimer.

Andra intressanta faktorer som noterades var att de äldre människorna på Okinawa har vitala sinnen präglade av god självkänsla, ödmjukhet, tillfredsställelse och optimism.

Så vad gör Okinawaborna för att må så bra så länge? Svaret är de lever ett balanserat liv som inkluderar bra mathållning, mental tillfredsställelse, fysisk aktivitet och socialt umgänge. Nedan beskrivs lite kort om dessa fyra grundpelare.

 1. MAT

De äldre välmående Okinawabornas mathållning påminner i stort om de allmänna råd som ges i Sverige. De stämmer också väl överens med teorin kring IFD, Inflammation Free Diet/inflammationsfri mat. Och precis som i ayurveda förespråkar de att man äter sig mätt till 80%, då den resterande platsen i matsäcken behövs för att matens ska kunna bearbetas och brytas ner.

Fokus ligger på att basen av ens mat består av mycket grönsaker, sojaprodukter och omega3-rik mat.

En summering i punktform av bra mathållning enligt Okinawa program:

 • Ät dig 80% mätt (”hara hachi bu”)
 • Mycket sötpotatis (är basen i deras föda)
 • Mycket grönsaker (färgrika, variera främst snarare än att sikta in dig på några enstaka)
 • Sojaprodukter, mycket tofu
 • Bönor, baljväxter
 • Omega-3-rik mat som linfrön, alger, feta fiskar, torskleverolja
 • Grönt te, gärna grönt jasmin-te
 • Fullkornsprodukter

Undvik kött (främst rött kött) och sötsaker. Håll nere intaget av ägg, mejeriprodukter, ris, potatis, frukt (pga sockret), vete och andra sädesslag. Var försiktig med alkoholintaget.

Notera ordvalen ”håll nere” och ”var försiktig med”, det innebär att inta begränsade mängder, du behöver inte undvika helt. Välj själv och använd ditt sunda förnuft.

 1. MENTAL TILLFREDSSTÄLLELSE

Tro, tillit och andlighet präglar de äldre välmående Okinawaborna. De är optimistiska och trivs med sina liv. De har en hög tilltro till förmågan att läka, de tillskriver shamanens healingförmåga lika stort värde som läkarens kunskap till läkning. De har ett ordspråk som säger ”lita till hälften på läkaren och till hälften på shamanen”.

De lever i en lugn livsrytm utan stress. Här värdesätter man vänskap och gemenskap liksom att njuta av naturen, konst, kultur och traditioner. Begrepp som multitasking, tid är pengar och effektivare jobb på mindre tid har inget värde för de mentalt tillfredsställda äldre Okinawaborna.

Kanske känner du som jag att det är skönt att få arbeta effektivt och att det känns meningsfullt att finna smarta lösningar på komplexa problem? Låt så vara. Men, det vi kan lära oss av detta är att min mentala inställning till mig själv och omgivningen har stor betydelse för mitt välmående, och min mentala inställning kan jag själv påverka.

 1. FYSISK AKTIVITET

De äldre Okinawaborna håller sig aktiva, och de gör det på ett sätt som också stimulerar sinnet. Exempel på detta är trädgårdsarbete där örterna sägs ha spirituell energi, dans som är meditativ, karate där man har en harmonisk mix mellan kropp och psyke.

Av detta kan vi konstatera att röra på sig är viktigt och att lägga till ett sinnligt perspektiv ger en extra dimension till träningen som är klart intressant för kroppens välmående i sin helhet.

 1. SOCIALT UMGÄNGE

De äldre Okinawaborna värdesätter socialt umgänge. De delar med sig, tar hand om och hjälper varandra.

Studier visar att trygga sociala nätverk bidrar till välmående och starkare immunförsvar.

Jag väljer att hänvisa till ”de äldre Okinawaborna” för att många av dagens yngre Okinawabor har anpassat sin livsstil mer mot den västerländska livsstilen vilket tyvärr har visat sig i sämre medicinska värden, i likhet med många västerlänningars.

Läs om studien och resultaten i böckerna:

bok okinawa programbok the okinawa diet plan

The OKINAWA Program, av Bradley J Willox, D. Craig Willox och Makoto Suzuki (2001)

The OKINAWA DIET PLAN, av Bradley J Willox, D. Craig Willox och Makoto Suzuki (2004)