Ryggsidan på en flicka som gör ett glädjehopp på en strand med horisonten som bakgrund

Artikel om resiliens i Civilekonomerna.se

När jag höll seminarium tillsammans med min härliga kollega Mia Frick Brolund om Work-Life-Balance för Wise Consulting, var Sofia Callius från Civilekonomerna på plats och skrev den här artikeln om resiliens. Läs hela artikeln här

En take-away-mugg med texten "Today is gonna be a good day"

Resiliens är förmågan att stå emot stress med ett inre lugn liksom förmågan att snabbt resa sig vid motgångar och återfå sitt lugn. Resliensen byggs upp av en kombination med flera personliga förmågor och tack vare hjärnans plasticitet kan den tränas upp (tjoho!). 

En god dos resiliens är värdefullt att ha när det känns som att hjulen snurrar allt snabbare och gränsen mellan jobb och fritid suddas ut, med risk för att stressen ligger och pockar på mest hela tiden. Med ett resilient förhållningssätt får vi tillgång till hela hjärnkapaciteten så att vi kan arbeta mer fokuserat och ta bättre beslut. 

Resiliens är ett ganska nytt begrepp som kommer från engelskans resilience.

Läs hela artikeln här:

En skärmdump från artikeln "Resiliens skiljer framgångsrika från andra" på Civilekonomerna.se