Ett grönt äpple på en kvist

Vetenskap, myt, kunskap – vad ska man tro på?

Hälsa är – tack och lov! – ett kärt ämne för många. Nästan dagligen kan vi läsa i tidningarna om vad vi bör eller inte bör göra och tänka på avseende matval och livsstil för att försäkra oss om att få, eller få bibehålla, en god hälsa. Till det kanske goda vännen, kollegan, PT’n, coachen, kostexperten, psykoterapeuten kommer med ytterligare tips på vad som är rätt respektive fel.

Snart känns de olika påståendena motstridiga och då kommer frågan upp – vad ska jag tro på? Kanske tänker du ”vad jag än gör blir det fel, så lika bra att strunta i allt så får det gå som det går”.

Du har en fantastisk makt över din kropp och din hälsa, det är synd att helt bortse från goda råd kring den. Men du gör bäst i att ifrågasätta vad som är sant och riktigt. Här följer några tankar kring hur du kan förhålla dig till alla goda råd.

i labbet

En vetenskaplig rapport säger inte allt och det man kommer fram till i en vetenskaplig undersökning är inte alltid korrekt.

Ibland får jag känslan av att vetenskapens ord är lag i Sverige, om något bara är vetenskapligt bevisat så är det en sanning. När det gäller din hälsa och vad som är rätt för den finns det några viktiga punkter att beakta vid din värdering av vad vetenskapen säger:

  • Ju smalare en vetenskaplig undersökning är, det vill säga ju färre parametrar som undersöks, desto större chans är det att undersökningen får ett tillförlitligt resultat och den anses ha starka evidens för påståendet. Bra – resultatet stämmer. Dåligt – resultatet i rapporten tar inte hänsyn till din helhet. Om det avser ett vetenskapligt påstående om en matvaras substans effekt så tar det t ex inte hänsyn till hur effektiv matsmältning du har eller vilken annan mat du äter samtidigt som kan hämma eller öka upptaget av den undersökta substansen.
  • I en veteskaplig undersökning har forskaren vanligtvis en tes som ofta uppfylls. Anledningarna till det kan vara flera, allt ifrån att forskaren omedvetet styr sin undersökning (tankens kraft är stor!) till att forskaren styr sin undersökning. Det senare kan vara fallet vid kommersiellt bekostade undersökningar.
  • Kvaliteten på vetenskapliga undersökningar varierar. Randomiserade experiment med dubbelblindtest anses ha högre trovärdighet än kliniska prövningar med enkelblindtest. Placebo bör alltid beaktas eftersom det människan tror kan påverka resultatet (som sagt, tankens kraft är stor!).
  • Media presenterar ofta ett resultat med en rubrik som säljer. Rubriken säger inte allt, innehållet i artikeln kan vare mer eller mindre korrekt återgivet från källan. Läs med ett kritiskt öga!

Ifrågasätt värdet av en vetenskaplig rapport. Hur har den gjorts? Hur säkra evidens har man kunnat påvisa? Vem har betalat för forskningen? Vilken agenda har den betalande parten?

En vetenskaplig rapport belyser en liten del i en stor helhet. Vi mår alla bäst då vi har en balans mellan kropp, själ och sinne. Små mängder av något späds ut i den stora helheten och det vi vill ha är en god balans i vår helhet.

Lyssna gärna på vetenskapen, men använd ditt sunda förnuft och lyssna framför allt till dig själv och din kropp för du vet bäst själv vad du verkligen behöver för att må bra!

Här kan du läsa mer om att värdera information:Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket ”Att värdera information”

Närbild av gröna äpplen med regndroppar
Kunskapens äpplen – kan vi tro på dem?

Gammal kunskap då? Kloka (”mormors”)råd, ayurvediska råd och TCM=Traditionell Kinesisk Medicin grundar sig, enligt den västerländska vetenskapens synsätt, på erfarenheter. Här menas att man i vetenskapen inte har kunnat, eller försökt, bevisa varför det goda rådet har den goda effekten, men man har kunnat konstatera genom konkret erfarenhet att det har fungerat i många fall.

Min uppfattning är att gammal kunskap är pålitlig och tillsammans med tankens kraft kan den bidra med värdefulla tips för välmåendet. Men det är min uppfattning, du väljer vad du vill tro på.

 

närbild av en magic lamp
”magic lamp”

En myt definieras kortfattat som en allmänt spridd berättelse som tros förklara naturliga företeelser. En myt kan vara felaktig eller riktig. Man säger ofta ”det där är bara en myt” och då avses mytens påstående vara osant. I hälsorådens välmenta värld förekommer massor med myter, en del riktiga andra felaktiga.

Sortera in myten/påståendet under vetenskap eller kunskap så blir det lättare att bedöma hur du vill förhålla dig till rådet.

Sammanfattning

Tro på din egen kraft i att du kan påverka hur du mår. Lyssna riktigt ärligt inåt till dig själv och känn efter vad du behöver och mår bra av både kroppsligt, själsligt och mentalt.

Välkomna kunskap. Sortera vetenskapen och alla god råd. Skapa/lev din livsstil som du mår bra i, var trygg i den och tillåt dig att välja vilka hälsoråd du vill lyssna till, andra kan du välja bort. 


Gillar du det här inlägget? Dela det gärna här: